Welkom op het forum

Het forum is een centrale, online ontmoetingsplaats voor mensen die te maken krijgen met het Sociaal Domein, Participatiewet, WMO, Jeugdzorg.

Onze missie

Onze missie is om mensen te helpen die vastlopen in het Sociale Domein. Cliënten participatie dreigt te verdwijnen en zo komen meer mensen nog meer tegen de muur te staan. Stichting Durfhuis wil daar een halt toeroepen en op dit forum kunt u met elkaar uw ervaringen delen.

Participatiewet

Je hebt al enige tijd geleden een uitkering aangevraagd bij je gemeente maar je krijgt geen reactie. Al die tijd heeft u geen inkomen en kunt u uw vaste lasten niet betalen met alle gevolgen van dien. Stopzetten van uw uitkering

WMO

Veel burgers die bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning worden onvoldoende geholpen. Een vijfde tot een kwart houdt persistente problemen met zelfredzaamheid, mobiliteit, maatschappelijke participatie of dagbesteding

Jeugzorg

Er is nauwelijks verbetering in de zorg voor kinderen. Ze staan lang op wachtlijsten als ze acute zorg nodig hebben en zitten onverminderd thuis omdat er geen goede plek op school is.
Er gaat veel geld in om.

Wat speelt zich op de werkvloer af

Het is niet de bedoeling om het wiel opnieuw uit te vinden maar er op toezien dat personen die te maken krijgen met het Sociaal Domein de wet goed wordt toegepast. Hoe kunnen we door vallen en opstaan een omgeving scheppen waar de negatieve insteek van de overheid jegens burgers wordt omgedraaid in een dynamische werkomgeving voor inkomenszoekenden.

Deel uw ervaringen met elkaar

Ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid zijn woorden die veel te horen zijn in het sociaal domein. Door meer uit te gaan van ervaringen van mensen, meer gebruik te maken van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid komt de leefwereld meer centraal te staan. Waar staat uw gemeente?

img

Wanneer een gemeente alleen algemeen beleid voert ontbreekt vaak de benodigde kennis van de doelgroep met een psychische kwetsbaarheid. Doordat zij niet weten wat cliënten nodig hebben om aan het werk te kunnen, is het voor hen moeilijk aan te sluiten bij de behoeften. Dit wordt ook opgemerkt door cliënten.

Laatste nieuws

Volg het laatste nieuws uit het Social Domein